Hervormde Gemeente
Goudriaan

Bevestiging ds. de Fijter