Hervormde Gemeente
Goudriaan

Komende diensten

27-mei - 9.30 uur Doopdienst
Ds. A.F. de Fijter uit Goudriaan
27-mei - 18.30 uur kerkdienst en kerk XL
Ds. J. H. Reijm uit Alblasserdam

Contact- en adresgegevens

Kerkgebouw
Noordzijde 17, 2977 AD  Goudriaan
Tel. 0183 – 582 899 (b.g.g. predikant)

Correspondentieadres
Hervormde Gemeente te Goudriaan
Noordzijde 18, 2977 AD  Goudriaan
e-mail: scriba@kerkgoudriaan.nl

Kerkdiensten
Zondagmorgen  09.30 uur
Zondagavond  18.30 uur

Predikant
Ds. Arie de Fijter
Noordzijde 24, 2977 AD  Goudriaan
e-mail: ariefloris@hotmail.com
Tel. 0183 – 588 448

Scriba kerkenraad
e-mail: scriba@kerkgoudriaan.nl

Diaconie
e-mail: diaconie@kerkgoudriaan.nl

College van Kerkrentmeesters
e-mail: kerkrentmeesters@kerkgoudriaan.nl

  • Ontvanger
    Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoons-/contactgegevens