Hervormde Gemeente
Goudriaan

Goedemorgen, Goedemiddag, welkom op de website van de Hervormde Gemeente Goudriaan

In onze gemeente worden twee erediensten per zondag gehouden. De morgendienst is om 9.30 uur en de avonddienst is om 18.30 uur.

Diensten hebben doorgaans een vaste orde van dienst, waarin de Woordverkondiging centraal staat. Daarnaast zijn er diensten tijdens de christelijke feesten  (Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren),  op Oud- en Nieuwjaarsdag en op bid- en dankdag. Soms hebben diensten een wat andere invulling door de medewerking van een (‘ad hoc’ samengesteld) kinderkoor of een combo van jongeren of gemeenteleden die op één of andere wijze participeren in de dienst.

Diensten met een ‘bijzonder’ karakter zijn naast de wekelijkse erediensten: de trouwdiensten en de rouwdiensten; de doop- en belijdenis diensten; de diensten van bevestiging ambtsdragers; de diensten van opening en sluiting van het winterwerk; de jeugddiensten en de dienst waarbij kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst / groep 8 en de dienst op Eeuwigheidszondag. De avonddiensten hebben vaak een verdiepend karakter, soms gekoppeld aan een thema.

U bent in alle diensten van harte welkom!

Formulier verkiezing ambtsdragers 2017

In verband met de vacatures in de kerkenraad voor diaken en ouderling kunt u tot uiterlijk maandag 10 april 2017 namen van belijdende lidmaten voordragen bij de scriba. Daarvoor kunt u dit formulier gebruiken. Lees meer...