Hervormde Gemeente
Goudriaan

Komende diensten

17-dec - 9.30 uur kerkdienst
Ds. J.T. de Koning uit Alphen a/d Rijn
17-dec - 18.30 uur kerkdienst
Ds. M. Dubbelman uit Giessenburg

Goedemorgen, Goedemiddag, welkom op de website van de Hervormde Gemeente Goudriaan

In onze gemeente worden twee erediensten per zondag gehouden. De morgendienst is om 9.30 uur en de avonddienst is om 18.30 uur.

Diensten hebben doorgaans een vaste orde van dienst, waarin de Woordverkondiging centraal staat. Daarnaast zijn er diensten tijdens de christelijke feesten  (Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren),  op Oud- en Nieuwjaarsdag en op bid- en dankdag. Soms hebben diensten een wat andere invulling door de medewerking van een (‘ad hoc’ samengesteld) kinderkoor of een combo van jongeren of gemeenteleden die op één of andere wijze participeren in de dienst.

Diensten met een ‘bijzonder’ karakter zijn naast de wekelijkse erediensten: de trouwdiensten en de rouwdiensten; de doop- en belijdenis diensten; de diensten van bevestiging ambtsdragers; de diensten van opening en sluiting van het winterwerk; de jeugddiensten en de dienst waarbij kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst / groep 8 en de dienst op Eeuwigheidszondag. De avonddiensten hebben vaak een verdiepend karakter, soms gekoppeld aan een thema.

U bent in alle diensten van harte welkom!

Machtigingsformulier

Maandagavond 19 juni kunt u tussen 19 en 20 uur in Kerkzicht uw stem uitbrengen voor de drie vacatures voor diaken in onze kerkenraad. Mocht u zelf niet kunnen, kunt u iemand met het bijgaande formulier machtigen. Lees meer...

Formulier verkiezing ambtsdragers 2017

In verband met de vacatures in de kerkenraad voor diaken en ouderling kunt u tot uiterlijk maandag 10 april 2017 namen van belijdende lidmaten voordragen bij de scriba. Daarvoor kunt u dit formulier gebruiken. Lees meer...